Finansowanie fuzji i przejęć

Fuzje i przejęcia firm są często przeprowadzane z zaangażowaniem finansowania dłużnego (ang. acquisition finance). Jego udział sięga nawet 80 – 90% ceny nabycia. Wówczas mówi się o wykupach lewarowanych (ang. leverage finance). Podmioty dostarczające finansowania dłużnego dzielą się na klasy w zależności od stopnia akceptowanego przez nie ryzyka i oczekiwanych poziomów oprocentowania.

Przy wykupach lewarowanych finansowanie jest najczęściej udzielane spółce specjalnego przeznaczenia (ang. SPV), która nabywa za uzyskane w ten sposób środki udziały/akcje podmiotu nabywanego. Po nabyciu dochodzi najczęściej do przejęcia lub połączenia SPV z podmiotem przejmowanym. Ze względu na to, że spłata długu jest obsługiwana z przepływów pieniężnych podmiotu nabywanego, dokumentacja finansowania zawiera szereg zobowiązań, zakazów i ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez ten podmiot.

W zakresie finansowania fuzji i przejęć nasi prawnicy posiadają liczne doświadczenia jako zewnętrzni doradcy prawni działający dla instytucji finansujących oraz podmiotów nabywających. Wybrane projekty realizowane w Polsce, przy których doradzali obejmują:

  • nabycie firmy z sektora usług utrzymania samolotów (MRO) przez polskiego inwestora branżowego
  • nabycie aktywów z sektora handlu detalicznego przez polskiego inwestora branżowego
  • nabycie producenta słodyczy przez angielski fundusz private equity
  • nabycie dostawcy rozwiązań transmisyjnych przez angielski fundusz private equity
  • nabycie wydawnictwa edukacyjnego przez fundusz private equity
  • nabycie producenta pasz przez fundusz private equity
 
« powrót