Nota prawna

Niniejsza strona www.jedwabnylegal.com jest obsługiwana przez Jedwabny & Brzozowska Legal Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie (Jedwabny&BrzozowskaLegal).

Wszelkie treści znajdujące się na niniejszej stronie www zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią ani nie mogą zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły, skróty, aktualizacje lub inne informacje dostępne na niniejszej stronie www były aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie www bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej. Niniejsza strona www i informacje w niej zawarte nie stanowią oferty świadczenia usług prawnych, nie są także przeznaczone do stworzenia stosunku prawnego pomiędzy Jedwabny&BrzozowskaLegal a klientem. Wszelkie wiadomości wysłane do Jedwabny&BrzozowskaLegal lub któregokolwiek z prawników Jedwabny&BrzozowskaLegal na adres e-mail znajdujący się na niniejszej stronie www nie będą kreować stosunku prawnego pomiędzy Jedwabny&BrzozowskaLegal a klientem i nie będą traktowane jako poufne.

Prosimy o nieprzesyłanie nam żadnych informacji dotyczących jakichkolwiek kwestii prawnych, dopóki nie porozmawiają Państwo z partnerem Jedwabny&BrzozowskaLegal, który sprawdzi czy Państwa sprawa nie powoduje powstania konfliktu interesów po stronie Jedwabny&BrzozowskaLegal, następnie potwierdzi Państwu wykreowanie stosunku prawnego pomiędzy Jedwabny&BrzozowskaLegal a Państwem na uzgodnionych warunkach, a następnie zwróci się do Państwa o przekazanie tych informacji.

Jedwabny&BrzozowskaLegal nie składa żadnych zapewnień co do przydatności, wiarygodności, terminowości, kompletności i dokładności informacji i innych treści zawartych na niniejszej stronie www.

Jedwabny&BrzozowskaLegal nie gwarantuje, że zawartość niniejszej strony www i korzystanie z niej będzie zawsze prawidłowe, kompletne, że niniejsza strona www nie będzie zawierała błędów ani że będzie wolna od wirusów komputerowych.

Jedwabny&BrzozowskaLegal nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, błędy lub braki niniejszej strony www lub jej zawartości (zarówno natury prawnej, typograficzne, techniczne jak i innych), ale będzie się starać naprawić je tak szybko, jak to możliwe. Jedwabny&BrzozowskaLegal nie ponosi odpowiedzialności za utracenie danych, uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania użytkownika zaistniałe w wyniku korzystania z niniejszej strony www.

Jedwabny&BrzozowskaLegal nie ponosi, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej odpowiedzialności kontraktowej ani deliktowej za jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem z niniejszej strony www lub wykorzystaniem jej zawartości, w tym za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym, między innymi, za utratę zysków, odsetek, danych, przychodów firmy, oczekiwanych oszczędności lub wartości przedsiębiorstwa). 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r., nr 47, poz. 278, z późn. zm.) adwokaci i radcy prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu.

Prawa użytkownika i prawa własności intelektualnej

Jesteście Państwo uprawnieni do przeglądania, pobierania i drukowania treści umieszczonych na niniejszej stronie www wyłącznie w celach informacyjnych w związku z wykonywaniem swojej działalności gospodarczej, zawodowej lub szkolnej. Nie są jednak Państwo uprawnieni do wykorzystywania żadnych z tych treści w żadnych dokumentach, kopiowania, przekazywania, ani ujawniania ich w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim. Wszystkie prawa do niniejszej strony www i treści na niej umieszczonych, w tym prawa autorskie, prawo do znaku towarowego, know-how, prawa do baz danych, kodów źródłowych i innych praw własności intelektualnej należą do Jedwabny&BrzozowskaLegal.

Prawa autorskie do ilustracji umieszczonych na niniejszej stronie www należą do ich autora (©http://www.istockphoto.com/profile/erhui1979) oraz do Jedwabny&BrzozowskaLegal.

Nie jest dozwolone usuwanie, zmiana lub zasłanianie logo Jedwabny&BrzozowskaLegal lub informacji dotyczących praw do niniejszej strony www na jakichkolwiek informacjach ściągniętych lub wydrukowanych z niniejszej strony www.

Linki

Niniejsza strona www zawiera linki do innych stron internetowych jedynie dla Państwa wygody. Jedwabny&BrzozowskaLegal w żaden sposób nie popiera ani nie sponsoruje tych stron i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści na zawarte na tych stronach. Nie ma możliwości umieszczania linku do strony głównej niniejszej strony www ani do innych części niniejszej strony www bez uprzedniej pisemnej zgody Jedwabny&BrzozowskaLegal.

Polityka prywatności

Dane osobowe użytkowników niniejszej strony www Jedwabny&BrzozowskaLegal przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z Dz. U. 2013 r., poz. 1422). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze witryny w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie Jedwabny& BrzozowskaLegal oraz osoby zajmujące się administracją niniejszej strony www.

Każdemu użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe Jedwabny&BrzozowskaLegal, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Jeśli jakiekolwiek informacje przesłane nam przez Państwa wymagają zmiany (np.  adres e-mail) lub jeśli chcą Państwo usunąć przesłane do nas dane, prosimy o poinformowanie nas o tym na adres office@jedwabnylegal.com. Jedwabny&BrzozowskaLegal nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

W przypadku sprzedania lub połączenia się Jedwabny&BrzozowskaLegal z inną firmą lub planów by to uczynić, Państwa dane będą mogły zostać ujawnione naszym doradcom i doradcom drugiej strony oraz zostaną przekazane nowemu przedsiębiorstwu po sprzedaży lub połączeniu.

Przesyłając Jedwabny&BrzozowskaLegal informacje na swój temat, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez nas z tych informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli zmienimy naszą politykę prywatności w przyszłości, umieścimy informację o tym na niniejszej stronie www, tak byście Państwo zawsze mieli wiedzę na temat zbieranych przez nas informacji i sposobów korzystania z nich.

Pliki cookie

Plik «cookie» to mały plik tekstowy, przechowywany albo na twardym dysku użytkownika/klienta, albo w pamięci jego komputera do momentu zamknięcia przeglądarki. Pliki «cookie» pomagają śledzenie kroków użytkowników na  danej stronie www. Są one generowane przez serwery sieci web, gdy użytkownik wejdzie na daną stronę i są przekazywane do komputera użytkownika i przechowywane w celu dostępu w przyszłości. Jedwabny&BrzozowskaLegal używa pliki «cookie» w celu identyfikacji wybranej przez użytkownika wersji językowej niniejszej strony www oraz do zbierania anonimowych statystyk odwiedzin niniejszej strony www. Analiza tych statystyk pozwala nam udoskonalać niniejszą stronę www dla Państwa wygody i satysfakcji.

Kontakt  z Jedwabny & Brzozowska Legal

Jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat niniejszej strony www i naszej polityki prywatności. Jeśli chcieliby Państwo przesłać nam swoje pytania lub komentarze, prosimy o wysłanie wiadomości na adres office@jedwabnylegal.com.

Zmiany

Jedwabny&BrzozowskaLegal zastrzega sobie prawo zakończenia lub zawieszenia funkcjonowania, zmiany zawartości niniejszej strony www oraz zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Dalsze korzystanie przez użytkownika z niniejszej strony www po wprowadzeniu zmian niniejszych warunków uważa się za akceptację tych zmian.

Nasze dane rejestrowe

Jedwabny & Brzozowska Legal
Spółka Partnerska Radców Prawnych

Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

KRS 0000549480
NIP 9512390233