O nas

Kancelarię Jedwabny Legal założyliśmy z myślą o stworzeniu silnego zespołu prawników zajmujących się świadczeniem usług prawnych z zakresu finansowania i infrastruktury.

Przez kilkanaście lat pracowaliśmy dla największych międzynarodowych kancelarii prawnych i instytucji finansowych w Polsce, Londynie i Luksemburgu (w tym dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz banku inwestycyjnego Morgan Stanley), zdobywając unikalne doświadczenie zarówno w obsłudze prawnej na najwyższym poziomie, jak i w poruszaniu się w bardzo wymagającym świecie biznesu. Biorąc pod uwagę, że Polska została po raz kolejny największym beneficjentem funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy budżetowej 2014 – 2020 oraz, że wciąż potrzebuje nowych inwestycji w różnych sektorach gospodarki, chcemy brać czynny udział w ich wdrażaniu i realizacji, doradzając zarówno międzynarodowym instytucjom finansowym, bankom, sektorowi publicznemu (w tym samorządom, uczelniom wyższym) jak i inwestorom realizującym poszczególne projekty (w tym zarówno dużym korporacjom jak i firmom z sektora SME i firmom rodzinnym).

Wraz ze starannie wyselekcjonowanymi partnerami, bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, jesteśmy w stanie udzielić efektywnego wsparcia prawnego podmiotom udzielającym finansowania jak i inwestorom realizującym projekty w różnych branżach (w tym projekty z zakresu energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, partnerstwa publiczno-prywatnego, nieruchomości, fuzji i przejęć oraz wielu innych). Posiadając ogromną wiedzę z zakresu szeregu produktów finansowych (w tym standardów międzynarodowych stworzonych przez Loan Market Association (tzw. standardy LMA) oraz International Swaps and Derivatives Association (tzw. umowy ramowe ISDA), wiedzę sektorową, jak i znajomość wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, jesteśmy w stanie zidentyfikować i odpowiednio zaadresować ryzyka prawne związane z tym procesem. Posiadamy przy tym znajomość i uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej również w zakresie prawa angielskiego.

Naszą wiedzę dotyczącą sektora finansowego podpieramy również znajomością przepisów regulujących ten sektor i doradzamy w implementacji przepisów unijnych, w tym Rozporządzenia EMIR regulującego rynek instrumentów pochodnych OTC oraz przepisów dyrektywy MIFID 2/MiFIR wprowadzających między innymi regulacje dotyczące ochrony inwestorów działających na rynkach finansowych.

Świadcząc nasze usługi mamy ambicję doradzać naszym klientom przy wielu projektach, poznając ich sposób myślenia i podejścia biznesowego, dopasowując tym samym do tego odpowiednio nasze usługi.

Wspólnie z koleżankami i kolegami z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej stworzyliśmy zintegrowaną platformę współpracy, która umożliwia nam rozszerzenie zakresu geograficznego naszej działalności na cały region.

From Chambers Europe 2014: 

"Tomasz Jedwabny of Jedwabny Legal has particular expertise in the field of PPP and project finance.
Recently he acted for Jagiellonian University Medical College on a PPP project involving the planned
redevelopment of three student halls of residence. He is highlighted for his specific knowledge of English law."
 

From Chambers Europe 2016:

“Tomasz Jedwabny of Jedwabny Legal previously worked for an international law firm and
has accumulated notable experience in project finance and PPP matters.
Clients say he is “helpful, logical and has initiative."