Finansowanie projektów

Project finance stanowi jeden z dostępnych modeli realizacji projektów inwestycyjnych. Charakteryzuje go wyizolowanie ryzyka projektu do odrębnego podmiotu prawnego (tzw. spółki specjalnego przeznaczenia, ang. SPV), który jest ustanawiany przez podmioty zainteresowane realizacją projektu (tzw. sponsorzy). Finansowanie dłużne jest udzielane SPV i jest zabezpieczone na przychodach i aktywach realizowanego przez nią projektu. W „czystym” modelu project finance sponsorzy oprócz włożenia wkładu własnego do SPV, nie są odpowiedzialni za zobowiązania SPV a finansowanie dłużne oraz wkład własny sponsorów są spłacane z przychodów generowanych przez projekt. Spłaty rozpoczynają się dopiero do momentu zakończenia fazy budowy i oddania do użytkowania aktywa projektu.

W Polsce model project finance jest stosowany w szczególności w projektach energetyki wiatrowej oraz dużych projektach energetycznych. Należy też podkreślić, że finansowanie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego jest oparte na modelu project finance.

W zakresie projektów realizowanych w modelu project finance nasi prawnicy posiadają liczne doświadczenia, zarówno jako wewnętrzni doradcy banku, jak i zewnętrzni doradcy działający dla instytucji finansujących, sponsorów oraz SPV. Wybrane projekty realizowane w Polsce, przy których doradzali obejmują:

  • projekt budowy i utrzymania elektrociepłowni zasilanej gazem w Stalowej Woli
  • projekt budowy i utrzymania oraz restrukturyzacja finansowania fabryki bioetanolu w Goświnowicach
  • projekt budowy i utrzymania autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka
  • projekty budowy i utrzymania farm wiatrowych
  • projekty budowy i utrzymania biogazowni
 
« powrót