Regulacje sektora finansowego

W wyniku kryzysu finansowego obserwujemy w ostatnich latach odejście od prezentowanego wcześniej przez wielu regulatorów rynków finansowych i uczestników tych rynków podejścia opartego na tzw. light touch regulation (sprowadzającego się w dużej mierze do dobrowolnej regulacji).

W efekcie pojawiło się - i w dalszym ciągu pojawiają się na poziomie światowym i unijnym - nowe regulacje, którym muszą sprostać uczestnicy rynków finansowych. Za przykład mogą posłużyć przepisy wprowadzające nowe standardy w zakresie wymogów ostrożnościowych dla instytucji finansowych i firm inwestycyjnych (CRR), przepisy wprowadzające wymóg centralnego rozliczania niektórych instrumentów pochodnych zawieranych na rynku OTC (EMIR) czy przepisy wprowadzające nowe regulacje w zakresie ochrony inwestorów (MiFID2/MIFIR). Powyższe regulacje albo stosuje się bezpośrednio do polskich podmiotów (jak w przypadku rozporządzeń unijnych), albo wymagają implementacji do polskiego porządku prawnego (jak w przypadku dyrektyw unijnych).

W zakresie doradztwa regulacyjnego nasi prawnicy posiadają liczne doświadczenia działając zarówno dla banków jak i firm inwestycyjnych:

  • opracowanie zmian do dokumentacji klientowskiej obejmującej instrumenty pochodne OTC w celu implementacji postanowień regulacji EMIR dla szeregu polskich banków
  • opracowanie dokumentacji klientowskiej na instrumenty pochodne dla szeregu polskich banków
  • analizy dotyczące traktowania środków klienta w kontekście postanowień MiFID
  • szereg opinii prawnych związanych z implementacją MiFID
  • opinie prawne związane z CRR
  • doradztwo w zakresie funkcjonowania rynku giełdowego instrumentów finansowych i depozytu papierów wartościowych w Polsce
 
« powrót