Finansowanie nieruchomości

Property finance stanowi jeden z dostępnych modeli realizacji inwestycji nieruchomościowych, a jego cechy pozwalają na uznanie tego modelu za jeden z typów szeroko pojętego project finance. W projektach tego typu, ryzyko realizacji projektu najczęściej jest wyizolowane do spółki specjalnego przeznaczenia (ang. SPV), a zadłużenie spłacane jest z przychodów generowanych przez nieruchomość po ukończeniu inwestycji i przeprowadzeniu jej komercjalizacji. Finansowanie dłużne zawsze zabezpieczone jest rzeczowo na finansowanej nieruchomości w postaci hipoteki oraz na pozostałym majątku SPV (najczęściej wierzytelnościach pieniężnych względem docelowych użytkowników nieruchomości, tj. najemców lub nabywców) oraz w postaci podporządkowania spłaty wkładu własnego sponsorów spłacie finansowania dłużnego.

Przykład ostatniego kryzysu gospodarczego, który z jednej strony spowodował wstrzymanie planowanych inwestycji na kilka lat, a z drugiej spadek cen nieruchomości przy jednoczesnych wzrostach kursów walut, pokazuje iż odpowiednie rozpoznanie i zaadresowanie ryzyk prawnych i biznesowych na poziomie dokumentacji finansowania w znaczącym stopniu może wpłynąć na powodzenie inwestycji.

W zakresie finansowania nieruchomości nasi prawnicy posiadają liczne doświadczenia jako zewnętrzni doradcy prawni działający dla instytucji finansujących oraz inwestorów. Wybrane projekty realizowane w Polsce, przy których doradzali, obejmują:

 • refinansowanie Galerii Mokotów w Warszawie
 • refinansowanie portfolio kilkudziesięciu centrów handlowych w Polsce
 • finansowanie budowy centrum handlowego „Nowa Europa” w Gliwicach
 • finansowanie budowy 5 kompleksów mieszkaniowych w Warszawie i Gdańsku
 • finansowanie budowy centrum handlowego „Toruń Plaza” w Toruniu
 • refinansowanie budynku biurowego „WFC” w Warszawie
 • refinansowanie budynku biurowego „World Trade Tower” w Warszawie
 • finansowanie zakupu i rozbudowy budynku biurowego „Holland Park” w Warszawie
 • finansowanie budowy kompleksu biurowego „Gdański Business Center” w Warszawie
 • finansowanie budowy kompleksu biurowego „Zabłocie Business Park” w Krakowie
 • finansowanie budowy kompleksu biurowego „Arkada Business Park” w Bydgoszczy
 • finansowanie budowy szeregu osiedli mieszkaniowych w całej Polsce (Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Lublin, Kołobrzeg, Mielno)
 
« powrót