Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno- prywatne (PPP) stanowi jeden z modeli realizacji inwestycji publicznych. Pozwala ono sektorowi publicznemu zaangażować środki prywatnych inwestorów w celu realizacji projektu infrastrukturalnego. W klasycznej strukturze PPP, partner publiczny wybiera partnera prywatnego w drodze zamówienia publicznego do wybudowania lub przebudowania określonego aktywa (np. szpitala, więzienia czy szkoły) i następnie do jego utrzymania przez określony czas (średnio od 10 do 30 lat w zależności od projektu). Partner prywatny jest też zobowiązany do pozyskania finansowania na pokrycie nakładów kapitałowych (takie finansowanie jest najczęściej pozyskiwane w modelu project finance). Wynagrodzeniem partnera prywatnego jest opłata za dostępność, płacona periodycznie przez partnera publicznego po zakończeniu okresu budowy. Jej wysokość powinna być przy tym uzależniona od dostępności danego aktywa oraz innych mierników jakościowych i ilościowych usługi świadczonej przez partnera prywatnego.

W szeroko pojętej definicji PPP mieszczą się również projekty koncesyjne, gdzie wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi od końcowych użytkowników danego aktywa (np. opłaty za przejazd autostradą, opłaty parkingowe). Ryzyko popytu przechodzi w tym modelu na partnera prywatnego.

W zakresie PPP nasi prawnicy posiadają liczne doświadczenia zarówno jako wewnętrzni doradcy banku, jak i zewnętrzni doradcy prawni działający dla instytucji finansujących oraz partnerów publicznych. Wybrane projekty realizowane w Polsce, przy których doradzali obejmują:

  • projekt partnerstwa publiczno-prywatnego obejmujący przebudowę i utrzymanie domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – pierwszy projekt tego typu w Polsce zakończony sukcesem
  • projekt partnerstwa publiczno-prywatnego obejmujący budowę i utrzymanie zakładu termicznego przetwarzania odpadów w Poznaniu
  • projekt koncesji na roboty budowlane obejmujący budowę, utrzymanie i pobieranie pożytków z parkingu we Wrocławiu
  • projekt budowy i utrzymania autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka
 
« powrót