dr Karolina Płoska

Prawnik - tłumacz przysięgły
 
SPECJALIZACJE:
  • Bankowość transakcyjna
  • Zabezpieczenia
  • Tłumaczenia prawne

Karolina Płoska jest prawnikiem-lingwistą specjalizującym się w dziedzinie bankowości i finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem negocjowania i przygotowywania projektów dokumentów zabezpieczeń związanych z finansowaniami (projekty project finance, acquisition finance oraz property finance) (m.in. umów zastawniczych, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, umów przelewów praw, hipotek, podporządkowania wierzytelności, uchwał i zgód korporacyjnych, oświadczeń o zwolnieniu zabezpieczeń, pełnomocnictw, ksiąg udziałów i ksiąg akcyjnych, itd.), a także doradztwa prawnego w zakresie bankowości transakcyjnej obejmującego procedury warunków zawieszających i następnych (CPCS) w imieniu kredytodawców, instytucji finansowych, funduszy private equity oraz kredytobiorców.

Karolina Płoska jest prawnikiem-lingwistą specjalizującym się w dziedzinie bankowości i finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem negocjowania i przygotowywania projektów dokumentów zabezpieczeń związanych z finansowaniami (projekty project finance, acquisition finance oraz property finance) (m.in. umów zastawniczych, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, umów przelewów praw, hipotek, podporządkowania wierzytelności, uchwał i zgód korporacyjnych, oświadczeń o zwolnieniu zabezpieczeń, pełnomocnictw, ksiąg udziałów i ksiąg akcyjnych, itd.), a także doradztwa prawnego w zakresie bankowości transakcyjnej obejmującego procedury warunków zawieszających i następnych (CPCS) w imieniu kredytodawców, instytucji finansowych, funduszy private equity oraz kredytobiorców.

Ponadto, Karolina jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego oraz ekspertem w zakresie tłumaczeń prawniczych, członkiem Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania dwujęzycznych projektów dokumentacji transakcyjnej oraz tłumaczeń, w tym umów kredytowych w standardzie LMA oraz dokumentów z zakresu praktyki regulacyjnej dotyczącej bankowości i finansów, w tym dla celów prowadzenia postępowań przed sądami i KNF. Karolina posiada również specjalistyczną wiedzę z zakresu tłumaczeń związanych z produktami inwestycyjnymi, derywatami oraz języka dotyczących ich regulacji.

Karolina zdobyła bogate doświadczenie zawodowe pracując dla CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. a także kilku innych renomowanych spółek oraz instytucji naukowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Karolina jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW. Karolina posiada także tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie prawa ochrony dziedzictwa kulturowego nadany przez Cardiff University.

Karolina jest wielką miłośniczką literatury, zwłaszcza reportaży i powieści historycznych. Pasjonuje się historią i archeologią średniowiecza, uwielbia muzea i zwiedzanie zabytków, a w wolnych chwilach tłumaczy publikacje naukowe dla Polskiej Akademii Nauk.

Karolina doradzała między innymi:

  • Private equity: doradztwo w zakresie finansowania nabycia Torf Corporation (marka kosmetyków Tołpa), Delicpolu oraz Mykogenu (branża spożywcza), Smyka, Empiku i Żabki (handel detaliczny), nabycia centrów handlowych Ikea przez Pradera, sprzedaży Home.pl oraz Travelplanet;
  • Rynek nieruchomości: współpraca z HB Reavis, CA Immo, oraz GTC przy szeregu projektów dotyczących finansowania i refinansowania transakcji nabycia oraz budowy biurowców i galerii handlowych;
  • Sektor PPP oraz energetyczny: doradztwo w zakresie finansowania szpitala w Żywcu oraz kilku farm wiatrowych;
  • Doradztwo na rzecz renomowanych polskich firm: Grupa Wirtualna Polska w odniesieniu do zabezpieczeń w związku z finansowaniem serii nabyć spółek przez on GWP, finansowanie spółek z grup Fortuna (zakłady online) oraz Promedica (opieka zdrowotna), refinansowanie grupy Top Farms (rolnictwo);
  • Banki i praktyka regulacyjna: doradztwo na rzecz dwóch czołowych banków w zakresie transferu portfela kredytów hipotecznych (masowa rejestracja zmian wpisów w księgach wieczystych), pomoc w postępowaniach przed KNF i UOKiK (tłumaczenia specjalistyczne) świadczona na rzecz, m.in. International Personal Finance (IPF/Provident) oraz RBS Polska, doradztwo na rzecz międzynarodowego konsorcjum banków w zakresie wdrożenia Rozporządzenia PRIIP – tłumaczenia dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) dotyczących strukturyzowanych produktów inwestycyjnych.