dr Tomasz Jedwabny

Radca prawny i solicitor  (uprawniony w Anglii i Walii),  współzałożyciel i wspólnik Jedwabny  Legal
 
 
SPECJALIZACJE:
 • Finansowanie projektów
 • Finansowanie infrastruktury
 • Partnerstwo publiczno – prywatne
 • Finansowanie sektora publicznego
 • Finansowanie fuzji i przejęć
 • Instrumenty pochodne
 • Regulacje sektora finansowego

Dr Tomasz Jedwabny specjalizuje się w transakcjach finansowania projektów różnego typu, w tym za pomocą kredytu bankowego oraz obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania projektów infrastrukturalnych, oraz w projektach partnerstwa publiczno – prywatnego.  W ramach swojej kariery zawodowej Tomasz doradzał również w wielu projektach regulacyjnych dla sektora bankowego i firm inwestycyjnych oraz w transakcjach na instrumentach pochodnych.

Tomasz rozpoczął swoją karierę zawodową w departamencie finansowym kancelarii Clifford Chance w Warszawie, gdzie zajmował się w szczególności rynkami kapitałowymi i prawem finansowym. Tomasz przeniósł się następnie do londyńskiego biura Clifford Chance, doradzając zarówno w finansowaniach, jak i w projektach regulacyjnych, w tym pod prawem angielskim. Tomasz pracował także w londyńskim biurze banku inwestycyjnego Morgan Stanley, gdzie był włączony w szereg projektów regulacyjnych. W 2009 roku Tomasz przeniósł się do Luksemburga, gdzie dołączył do działu prawnego Europejskiego  Banku Inwestycyjnego (EBI), gdzie doradzał w szczególności przy transakcjach finansowania projektów infrastrukturalnych (w tym projektów partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz projektach finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych i samorządowych (w tym wodociągi, transport miejski, lotniska i koleje), współpracując ściśle z departamentem biznesowym, ryzyka i skarbu EBI.  Po powrocie do Polski Tomasz dołączył do warszawskiego biura Clifford Chance, skąd przeniósł się do CMS Cameron McKenna, zostając partnerem w 2013 roku. W 2015 Tomasz wraz z mec. Magdaleną Brzozowską założyli specjalistyczną kancelarię prawną zajmującą się doradztwem w zakresie finansowań i infrastruktury.

Mając doświadczenie zarówno jako zewnętrzny doradca prawny, jak i prawnik wewnętrzny, Tomasza cechuje bardzo dobre zrozumienie potrzeb biznesowych i zarządzania ryzykiem, co pozwala mu na lepszą komunikację z przedstawicielami innych profesji włączonych w przygotowanie danej transakcji.

Dr Tomasz Jedwabny jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych.  Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz the Law Society w Anglii i Walii.

Włada biegle językiem angielskim i niemieckim oraz posiada średnią znajomość języka francuskiego.

Uprawia rekreacyjnie triathlon,  uwielbia podróże i fotografię oraz książki o historii najnowszej i sytuacji geopolitycznej.

Tomasz doradzał między innymi:

 • międzynarodowej instytucji finansującej przy finansowaniu projektu budowy i utrzymania odcinka autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem – jeden z największych projektów w ramach przygotowań do EURO 2012, jeden z niewielu odcinków autostrady zrealizowany w trybie koncesji autostradowej
 • sponsorom i spółce projektowej przy finansowaniu budowy elektrociepłowni zasilanej gazem w Stalowej Woli – jeden z największych projektów zrealizowanych w Polsce w formule project finance
 • partnerowi publicznemu przy projekcie partnerstwa publiczno – prywatnego obejmującego przebudowę i utrzymanie akademików dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – pierwszy zakończony sukcesem projekt PPP w budownictwie społecznym w Polsce – obecnie w trakcie realizacji
 • Funduszowi Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowemu FIZAN zarządzanemu przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w transakcji obejmującej wspólną inwestycję wraz z Pojazdami Szynowymi PESA Bydgoszcz w spółkę prowadzącą działalność polegającą na wydzierżawianiu i leasingowaniu lokomotyw wyprodukowanych przez PESA – pierwsza tego typu transakcja w Polsce
 • Grupie Polcom przy projekcie finansowania budowy hotelu w Szkocji – pierwszy taki projekt dla Grupy Polcom
 • międzynarodowej instytucji finansującej przy finansowaniu budowy i utrzymania parkingu we Wrocławiu – jeden z pierwszych projektów sfinansowanych w Polsce w modelu koncesji na roboty budowlane
 • organizatorom emisji przy programie emisji obligacji przychodowych dla spółki wodociągowej w Bydgoszczy – pierwszy program emisji obligacji przychodowych w Polsce
 • licznym polskim i międzynarodowym instytucjom finansowym i firmom inwestycyjnym przy implementacji dyrektyw europejskich MAD, MiFID and EMIR oraz przy sporządzaniu dokumentacji na instrumenty pochodne
From Chambers Europe 2016

“Tomasz Jedwabny of JedwabnyLegal previously worked for an international law firm and
has accumulated notable experience in project finance and PPP matters.
Clients say he is “helpful, logical and has initiative."

 
« powrót